Hizmetlerimiz

DANIŞMANLIK VE EĞİTİM HİZMETİ ALABİLECEĞİNİZ STANDARTLAR:

DANIŞMANLIK HİZMETİ ALABİLECEĞİNİZ STANDARTLAR:

 • ISO 9001 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ
 • ISO 27001 BİLGİ GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ
 • ISO 27701 KİŞİSEL VERİ YÖNETİM SİSTEMİ
 • ISO 15504 SPICE
 • ISO 14001 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ
 • ISO 45001 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ
 • ISO 50001 ENERJİ YÖNETİM SİSTEMİ
 • ISO 22000 GIDA GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ
 • ISO 20000-1 BİLGİ TEKNOLOJİLERİ
 • KVKK KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNA UYUM SÜRECİ (TEKNİK VE İDARİ TEDBİRLER)

EĞİTİM HİZMETİ ALABİLECEĞİNİZ STANDARTLAR:

 • ISO 9001 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ
 • ISO 27001 BİLGİ GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ
 • ISO 27701 KİŞİSEL VERİ YÖNETİM SİSTEMİ
 • ISO 15504 SPICE
 • ISO 14001 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ
 • ISO 45001 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ
 • ISO 50001 ENERJİ YÖNETİM SİSTEMİ
 • ISO 22000 GIDA GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ
 • ISO 20000-1 BİLGİ TEKNOLOJİLERİ
 • KVKK KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNA UYUM SÜRECİ (TEKNİK VE İDARİ TEDBİRLER)

BELGELENDİRME HİZMETİ ALABİLECEĞİNİZ STANDARTLAR

TÜRKAK AKREDİTASYON

  • ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi
  • ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi
  • ISO 27701 Kişisel Veri Yönetim Sistemi
  • ISO 15504 Spice
 • NON AKREDİTE BELGELER
  • ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti
  • ISO 22301 İş Sürekliliği

IAS (AMERİKAN) AKREDİTASYON: 

  • ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi
  • ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi
  • ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi
  • ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi

DİĞER AKREDİTASYONLARDA

  • ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi
  • ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi
  • ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi
  • ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi
  • ISO 45001 İSG Yönetim Sistemi
  • ISO 20000-1 Bilgi Teknolojileri
  • ISO 27701 Kişisel Veri Yönetim Sistemi